Pijn en Verdriet e-cards

Pijn en Verdriet - Terug

Tranen kostbaar
Jezus zegt: kom maar
God is bij je
Ik kom tot rust bij U
Heer ontferm u
Waar vergeving is zal genezing zijn
God ik heb u nodig
Voetstappen in zand
Heere ik geloof
Ik ontvang uw zalving
GB-Design
HEER U bent altijd bij mij
U Heer u bent bij mij
U huilt met mij mee
This is my cry
Verleden zegt niks over toekomst
Als er vergeving is kan er vergeving zijn
Verder leven
Reageren belangrijk
Tot rust komen
Ik houd vast Papa aan die belofte
Ik ben er voor jou
Bidden
Heer ieder seizoen daar bent U bij
Zet je droom niet aan de kant
Hand
Nadenken
Geen veroordeling voor hen die in Christus zijn
Vrouw